Sairaan lapsen ja sairaalan oikeudet


Yhteiskunnassamme lapset ovat yksi haavoittuvimmista ja kaikkein eniten tarvitsevista suojaryhmistä. Sairauden tapauksessa heidän tarpeensa kasvaa ja suojelun tarve tulee entistä tärkeämmäksi

Tässä Artikkelissa:

Yhteiskunnassamme lapset ovat yksi luokista haavoittuvampia ja köyhempiä suojelua. Sairauden tapauksessa heidän tarpeensa kasvaa ja suojelun tarve tulee entistä tärkeämmäksi. Ilmoitamme tiedon antamisesta kymmenen vuoden ajan Sairaan lapsen oikeudet, lisäksi Lapsen oikeuksien peruskirja sairaalassa (tai EACH-kortti)
1. OIKEUDEN TERVEYS
Olemme sitoutuneet edistämään lapsen terveyttä ennen synnytystä (LUE), joissa toteutetaan koulutusta ja apua raskauden, synnytyksen ja ensimmäisten elämänkuukausien aikana. Lapsen oikeus saada hyötyä äidin imetyksestä (LUE) ja tasapainoinen ruokavalio. Hänen henkilökohtainen hygienia ja elinympäristö on turvattava; niiden välttäminen on välttämätöntä tartuntataudit (LUE) ja onnettomuuksia ja edistävät elintapoja, joilla pyritään ehkäisemään kroonisia sairauksia aikuiselämässä. Sitoudumme myös suojelemaan mielenterveyttä, oppilaitoksia ja sosiaalista osallisuutta sekä tukemaan nuoruuden kypsymistä ja progressiivista autonomiaa
LUE ALSO: Lapset sairaalassa, lapsen tarina
2. OIKEUS GLOBALAISTEN AVUSTUKSESTA Lapsiaikana on erityisen tärkeää, että hoito suuntautuu kokonaisvaltaiseen näkemykseen; terveysorganisaatioiden on otettava huomioon lapsen elämänkehitys ja työskenneltävä sopusoinnussa perheen, yhteisön ja muiden alueen koulutus- ja yhteiskunnallisten järjestöjen kanssa. Terveyttä koskevassa toiminnassa on otettava huomioon myös hoitosuunnitelmaan liittyvät sosiaaliset ja koulutukselliset näkökohdat ja kiinnitettävä huomiota lapsen erityispiirteisiin ja yksilöllisyyteen, erityisesti jos nuoret
3. OIKEUS HENKIL√ĖN LAATUA
Lapselle tarjottavan hoidon on oltava ajantasaista ja pätevää sekä tekniseltä että kulttuuriselta kannalta (LUE); on välttämätöntä, että terveystoimet perustuvat aina kansallisiin ja kansainvälisiin ohjeisiin uusimpien tieteellisten todisteiden perusteella. Korkealaatuisen hoidon varmistamiseksi lapselle olisi mieluiten avustettava lasten ja nuorten hoidossa työskentelevää henkilökuntaa. Rakenteilla, joilla ei ole resursseja lapsen erityistarpeiden täyttämiseksi, on ohjattava perhettä muihin rakenteisiin, joilla on riittävät taidot. Kun lapselle annetaan terveyspalveluja, sitä ei tarvitse tehdä millään tavalla sukupuoli, etnisyys, kieli, uskonto, tulot, poliittinen mielipide
4. OIKEUS YHTEYDESS√Ą JA YKSITYISYYDESS√Ą
Jokaisella lapsella on oikeus olla tunnistettu omalla nimellään ja sitä on pidettävä kaikessa suhteessa henkilöön syntymähetkestä alkaen; on oikeutettu vaatimattomuuden, oman herkkyyden ja luottamuksellisuuden kunnioittamiseen. Lapsen huomion yksityisyyden on oltava sama kuin aikuisille
5. OIKEUS HUOMIOON OSALLISTUMINEN JA PALAUTTAMINEN
Lapsen, hänen perheensä ja terveydenhuoltohenkilöstön välisen suhteen on perustuttava keskinäiseen yhteistyöhön; on tarpeen löytää riittävästi aikaa ja tiloja kuuntelulle ja vuoropuhelulle. Viestinnässä ja kielessä on otettava huomioon lapsen ja hänen perheensä ymmärryksen taso. Tässä toiminnassa on oltava mukana myös vapaaehtoiset yhdistykset
6. OIKEUS TIETOA
Perheen ja lapsen tietoinen suostumus ja aktiivinen osallistuminen on aina haettava; heti kun kypsyysaste sen sallii, on tarpeen kuulla lapsen mielipide häntä koskevasta diagnostisesta ja terapeuttisesta suunnitelmasta. Terveydenhuollon ammattilaisten on sitouduttava selittämään lapselle ja hänen perheelleen tavalla ymmärrettävä, etuja, haittoja, riskejä ja mahdollisia vaihtoehtoja hoidoille, jotka on pantava täytäntöön
LUE MY√ĖS: Milanossa videopuhelimet sopedalessa n√§ytt√§m√§√§n lapselle sukulaisia
7. OIKEUS AUTONOIMISSA HENKIL√ĖST√ĖSS√Ą Kroonisten tai toistuvien sairauksien k√§rsim√§ lapsi on autettava oppimaan itsen√§isimm√§n taudin hoidon; sinun t√§ytyy ottaa h√§net mukaan hoitosuunnitelmaan ja tehd√§ h√§nest√§ tietoiseksi sairaudesta aiheutuvista ongelmista tavalla, joka on oikeassa suhteessa h√§nen ik√§√§ns√§
8. OIKEUS VAIKUTTAVAT VAIKUTTAVAT JA VAHVISTA INTERVENTIOITA JA EI OLE PERUSTETTAVAT PERHEET
Terveydenhuollon ammattilaisten teht√§v√§n√§ on ottaa k√§ytt√∂√∂n mahdollisimman paljon kipua, ahdistusta ja hoidon stressi√§. Jopa nuoremmille lapsille on yritett√§v√§ ehk√§ist√§ kaikenlaista kipua ja tarvittaessa tehd√§ asianmukaisia ‚Äč‚Äčmuotoja analgesia (READ). Lapsen l√§heisyytt√§ v√§hint√§√§n yhteen h√§nen perheenj√§seniins√§ on pidett√§v√§ perustavanlaatuisena toimenpiteen√§ l√§√§ketieteellisen vaikutuksen minimoimiseksi. Psykologinen tuki lapsille ja heid√§n perheilleen on voitava olla osa hoitosuunnitelmaa, etenkin korkean monimutkaisuuden patologioiden osalta
9. OIKEUS, JOTKA OLE OIKEUKSEN TUETTAA Sairaalahoito on varattava niille tapauksille, joita ei voida hoitaa kotona. Jokaisella lapsella on oikeus saada apua hänen lääkäriään; Kaikkien terveysalan työntekijöiden on tehtävä yhteistyötä lapsen lääkärin kanssa ja kannustettava mahdollisimman huolellisesti
10. OIKEUS, JOTKA S√ĄILYTT√ĄV√Ą KAIKKIEN FYSIKAALISEN JA PYHIISEN VAIKUTUKSEN MUOTOILLA
Terveydenhuoltohenkilöstön tehtävänä on myös suojella alaikäisiä kaikenlaisesta fyysisestä ja henkisestä väkivallasta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, huolimattomuudesta ja hyväksikäytöstä; kaikki epäilyt on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tai palveluille; on toteutettava kaikki ehkäisevät mahdollisuudet tällä alalla
Me raportoimme Lapsen oikeuksien peruskirja sairaalassa kirjoitettu vuonna 1988 Euroopan lasten sairaalayhdistys (EACH) joka on pannut täytäntöön Euroopan parlamentin päätöslauselman 1986. Tämä teksti edustaa manifesti, joka innostaa kaikkia sairaaloissa toimivia järjestöjä tukemaan lapsia ja heidän perheitään.
1. Lapsen on oltava sairaalassa vain jos apua ei voida antaa yhtä hyvin kotona tai avohoidossa
2. Lapsella sairaalassa on oikeus vanhemmilla on aina heidän puolellaan tai heidän sijaisensa
3. Sairaalan on tarjottava tiloja kaikille vanhemmille, joita on autettava ja kannustettava pysymään. Vanhempien ei pidä aiheutua lisäkustannuksia tai kärsiä tai alentaa palkkaa (LUE). Jotta lapsen hoitoon osallistutaan aktiivisesti, vanhemmille on tiedotettava seurakunnan järjestämisestä ja kannustettava osallistumaan aktiivisesti
4. Lapsella ja vanhemmilla on oikeus saada tietoa heidän ikäänsä ja ymmärtämisvalmiuteensa sopivalla tavalla. Meidän on tehtävä kaikkemme lievittääksemme heidän fyysistä ja emotionaalista stressiä
5. Lapsella ja hänen vanhemmillaan on oikeus saada tietoa ja osallistua lääketieteelliseen hoitoon liittyviin päätöksiin. Jokainen lapsi se on suojattava tarpeettomilta tutkimuksilta ja lääkehoitoilta
6. Lapsia on avustettava muiden lasten kanssa, joilla on samat psykologiset ja ominaispiirteet ei pidä tulla aikuisten osastoihin. Vierailijoiden ikää ei pitäisi asettaa rajalle
7. Lapsella on oltava täysi mahdollisuus pelata (LUE), virkistys ja opiskelu, joka on mukautettu sen ikään ja kuntoon, ja hänet on voitava sijoittaa strukturoituun ja kalustettuun ympäristöön, jossa on riittävästi koulutettua henkilöstöä
8. Lapsen on avustettava asianmukaisesti valmistautuvalla henkilöllä, joka vastaa lapsen ja hänen perheensä fyysisiin, emotionaalisiin ja psyykkisiin tarpeisiin
9. Sairaanhoitoryhmän hoidon jatkuvuus on varmistettava
10. Lapsi on hoidettava tunteita ja ymmärrystä ja hänen läheisyyttä on aina kunnioitettava
Vocidibimbi.it

Video: Lapsi soittaa 112