Oikeudellinen erottaminen: menettelyt, aika ja kustannukset


behappyfamilyn asianajaja vastaa pienelle planeetalle ja puhuu oikeudellisesta erottelusta, mitä se on, mitä menettelyjä, aikoja ja kustannuksia on käsiteltävä

Tässä Artikkelissa:

Oikeudellinen erottaminen

"Hei asianajaja Pyysin eroa miehestäni maaliskuussa 2016. Minulla oli jo kaksi kuulemistilaisuutta, mutta hän ei tullut esiin. Halusin kysyä teiltä: mutta nyt mitä me Italian lainsäädännössä olemme? "

Oikeudellinen erottaminen, mikä on

Usein tapahtuu, että puolisot eivät pääse sopimukseen erottamisedellytyksistä, ja siksi on välttämätöntä ryhtyä oikeudelliseen erottamiseen. Mikä se on?

Oikeudellinen erottaminen se on menettely, jolla yksi saadaan erottaminen: se ei vähennä puolison asemaa, vaan vaikuttaa tiettyihin tyypillisiin avioliiton velvollisuuksiin: kun erotettu, ei ole olemassa asuinpaikan velvollisuutta eikä uskollisuutta eikä se ole enemmän tavaroiden yhteisessä käytössä (jos tämä oli perintöjärjestelmä) puolisot), toisaalta vastustaa edelleen puolisoiden ylläpitovelvoitteita, osallistumista perhehallintaan ja jälkeläisten koulutukseen.

Vuonna 1942 tehdyssä siviililain mukaan avioliiton erottamattomuuden perusperiaatteen mukaisesti erottaminen oli sallittua vain yhden puolison syyllisyydestä. Vuoden 1975 perhelain uudistuksella (laki nro 151/1975) toisaalta on myönnetty, että puolisot voivat erota jopa odottamattomien objektiivisten olosuhteiden vuoksi, jotka ovat ottaneet paikkansa häiritsemään parin harmoniaa ja yleisemmin kaikkia tosiseikkoja, jotka, kuten art. Italian siviililain 151 §: n 1 momentissa "tehdään yhteistoiminnan jatkuminen sietämättömäksi tai vakavasti haittaamaan lasten koulutusta".

Mitkä ovat erotetut vanhemmat oikeuksista lapsiin ja mitä tehdä, jos käyttöoikeutta ei noudateta?

menettely

Menettelyn kannalta voidaan todeta, että tapauksen alku voidaan määrittää jopa jommankumman puolison valitus, jossa molempien puolisoiden lasten olemassaolo on välttämättä ilmoitettava. Yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaan kuuluu puolisoiden viimeinen asuinpaikka tai sen puuttuessa paikka, jossa puolisolla on asuinpaikka tai kotipaikka. Ensimmäisessä istunnossa osapuolten on ilmoi- tettava asianajajan avustuksella henkilökohtaisesti tuomioistuimen presidentille.

Ep√§onnistumalla on erilaisia ‚Äč‚Äčseurauksia riippuen siit√§, koskeeko se hakijaa tai vastaajan puolisoa: ensimm√§isess√§ tapauksessa hakemuksella ei ole vaikutusta (ik√§√§n kuin h√§n luopuisi siit√§), toisessa tapauksessa voidaan perustaa uusi kuulemistilaisuus, jossa muutetaan valitusta ja asetusta. Ulkoasun k√§sittelyss√§ tutkintatuomari kuulee osapuolet ensin erikseen, sitten yhdess√§ ja yritt√§√§ sovittelua. Jos t√§m√§ ep√§onnistuu, samoilla menettelyill√§ kuin yhteisymm√§rryksess√§, h√§n arvioi mahdollisuuden ryhty√§ tarvittaviin ja kiireellisiin toimenpiteisiin heikon puolison ja lasten suojelemiseksi ja nimitt√§√§ tutkintatuomarin asettamalla osapuolten kuulemisen ja keskustelun ennen t√§t√§. T√§ss√§ vaiheessa menettely etenee tavallisen rituaalin muotojen mukaan. Lopussa annetulla s√§√§nn√∂ksell√§ on lause.

Tällä hetkellä tuomarilla on valtuudet julistaa erottaminen välittömästi, jo ensimmäisen kuulemisen jälkeen, vaikkakin lopullisella lauseella, niin että vain kiistanalaiset näkökohdat on määriteltävä myöhemmin. Edellä mainitun menettelyn kiihdytyksen päätarkoituksena on, että puolisot voivat hakea avioeroa jo ennen viimeisen virkkeen antamista.

Ajat

Verrattuna menettelyyn yksimielinen erottaminen, joka yleens√§ p√§√§ttyy muutaman kuukauden kuluessa johdanto-oikeusvalituksen j√§tt√§misest√§ (3 viikkoa, jos kyseess√§ on erottaminen avustetuilla neuvotteluilla), t oikeudellisen erottelun kesto on pidempi, mik√§ riippuu olennaisesti puolisoiden v√§lisest√§ konfliktista ja tilintarkastustuomioistuimen ty√∂taakasta. On v√§ltt√§m√§t√∂nt√§ katsoa, ‚Äč‚Äčett√§ oikeudellinen erottaminen on tosiasiallinen siviilioikeudellinen asia joka kest√§√§ keskim√§√§rin 1 tai 2 vuotta.

Erotettujen vanhempien lasten joululomat: asianajajan neuvot

Oikeudellisen erottamisen kustannukset

Kustannukset riippuvat yksinomaan puolisoiden välisestä konfliktista ja menettelyn kestosta (d. D.)he veloittavat kuulemisten, muistioiden ja esitettävien toimien, kokousten jne. perusteella.) ja keskimäärin vähemmän monimutkaisissa tapauksissa verojen lisäksi niiden määrä on 1 500,00 euroa - 3 000,00 euroa. On kuitenkin täsmennetty, että lain nro. 16.11.2014, entiset puolisot - jos he ovat päässeet sopimukseen ja joilla ei ole lapsia - voivat päättää olla pyytämättä asianajajan väliintuloa ja hakea suoraan kunnalle.

Erottelun veloitus

Koska suhteiden jatkumisen sietämättömyys on objektiivinen seikka, se on välttämätön ja riittävä edellytys oikeudellisen erottamisen ääntämiselle, yhdellä puolisoista on oikeus pyytää tuomaria varmistamaan, että kriisi määräytyi toisen käyttäytymisen perusteella. Siinä tapauksessa, että oikeusviranomainen toteaa tosiasiallisesti, että avioliiton purkaminen on riippunut siitä, että vain yksi osapuoli on rikkonut taideteoksia, joita sovelletaan. 143 (siviilioikeuden, keskinäisen uskollisuuden, moraalisen ja aineellisen avun, perheen edun mukaisen yhteistyön ja avoliiton), jos siinä on erityinen pyyntö, se voi päättää debit-erotus. Siksi on välttämätöntä, että tämä rikkominen edeltää erottelupyynnön ehdotusta ja että itse rikkomuksen ja avoliiton valvovan sietämättömyyden välillä on syy-seuraussuhde.

Erotuksen veloituksen seuraukset ovat pääosin perinnöllisiä: erottamisesta veloitettu puoliso menettää oikeuden saada mahdollinen elatustuki säilyttäen kuitenkin oikeuden ruokaan edellyttäen, että olosuhteet ovat olemassa. Tämä tarkoittaa sitä, että erottamisesta syytetyllä puolisolla on mahdollisuus saada rahamääriä (ruokaa) vain, jos hän on tarpeellisessa tilanteessa. Toisaalta hänellä ei ole oikeutta elatusapuun, jolla on laajempi tehtävä kuin elintarvikelisä, koska sen tarkoituksena on antaa entiselle puolisolle sellainen elintaso kuin avioliiton aikana.

Erotusolosuhteiden muutos

Erottamispäätöksessä olevat säädökset voidaan milloin tahansa oikeutetuista syistä peruuttaa tai muuttaa tuomioistuin yhden tai molempien puolisoiden pyynnöstä. Jotkut esimerkit johtuvat siitä, että puolisolla on lisärahoitustarpeita, jotka ovat oikeutettuja korvaukseen, tai päinvastoin, parantamaan taloudellista tilaansa tai muuttamaan puolisonsa taloudellista tilannetta. Samoin lapsiin liittyvät määräykset ovat aina muuttettavissa sekä tehtäviensä osalta, sekä suhteessa vanhempainvastuuseen ja niihin liittyviin säännöksiin, jotka koskevat rahoitusosuuden määrää. "Oikeudellisen erottelun" ilmoittamisen jälkeen päätellään, että jos vastaajan puoliso ei ilmesty ensimmäiseen kuulemistilaisuuteen, presidentti voi asettaa uuden päivän ilmestymiselle, määräämällä, että valitus tai asetus on uusittava. Vaikka vastaaja ei ilmesty viimeksi pidetyssä istunnossa, oikeudenkäynti jatkuu säännöllisesti, mutta ilman vastaajaa. Tuomioistuin ratkaisee avioliiton siviilioikeudellisten vaikutusten purkamisen, vaikka toinen puoliso on eri mieltä tai hänen poissaolonsa oikeudenkäynnistä (ns. Oletus). Tuomari päättää kaikista erottelusta tai avioerosta johtuvista kysymyksistä: velvollisuudesta ylläpitää, siirtää asuinpaikka (vain jos jälkeläiset ovat läsnä), lasten huoltajuus ja ylläpito, vierailuoikeudet jne. Nämä ovat toimenpiteitä, joita tuomari ei voi paeta vain siksi, että yksi puolisoista on obstruktiota, ja siksi oikeudenkäynti jatkuu jopa hänen tahtonsa kanssa.

Video: Sää on keväisen lämmintä